www.mcz.pl                 Programy unijne

Przetarg nieograniczony na: " Przebudowę/adaptację/rewitalizację/ budynku w Legnicy

 • Home
 • Przetargi
 • Przetarg nieograniczony na: " Przebudowę/adaptację/rewitalizację/ budynku w Legnicy
Przetarg nieograniczony na: " Przebudowę/adaptację/rewitalizację/ budynku w Legnicy

 

                                                                                                                 Lubin, dnia 13 czerwca 2018r.

Informacja o wyniku postępowania

Status rozstrzygnięcia:  Rozstrzygnięte.

Wybrany Wykonawca:  KOSMALA ELECTRIC Łukasz Kosmala , ul. Gronowska 47B, 64-100 Leszno

Data wpłynięcia oferty: 30.05.2018r.

Cena brutto:  3 996 270,00 zł.

Pełna lista podmiotów: 

 1. KOSMALA ELECTRIC Łukasz Kosmala , ul. Gronowska 47B, 64-100 Leszno,
 2. ZUW URBEX Spółka z o.o. ul. M. Skłodowskiej – Curie 182, 59-300 Lubin.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA"  S.A. w Lubinie

 ogłasza przetarg  nieograniczony na: 

PRZEBUDOWĘ/ADAPTACJĘ/REWITALIZACJĘ BUDYNKU PRZY UL. ZŁOTORYJSKIEJ 84 W LEGNICY

Z PRZEZNACZENIEM NA PRZYCHODNIĘ POZ  I AOS „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A.

realizowaną w związku z przyznaniem dofinansowania  projektu Nr RPDS.06.02.00-02-0015/16-00 pn.: „Rozwój opieki koordynowanej na terenie LGOM świadczonej przez MCZ S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 6 Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”- konkurs horyzontalny (POZ i AOS - opieka koordynowana).

Informacja dotycząca ustalenia następnej wizji lokalnej.

      Zamawiający ustala następną wizję lokalną na dzień: 08.05.2018r. na godz. 11:00. Spotkanie odbędzie się przed wejściem do budynku ul. Złotoryjska 84 w Legnicy.

     Do dnia 08.05.2018r, do godziny 08:00 należy przesłać informację na e-mail jliwacz@mcz.pl; aszurkiewicz@mcz.pl; pszarszon@mcz.pl dotyczącą przystąpienia do wizji lokalnej,  podania nazwy firmy i osoby, która będzie ją reprezentowała.  Wizja lokalna nie jest obowiązkowa.

Informacja dotycząca zmiany terminu składania ofert

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 30 maja 2018 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rozwoju

Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie, numer ogłoszenia 1102696: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1102696

Do pobrania:

Zasady wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz "Miedziowego Centrum Zdrowia" S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020”

 • pytania_i_wyjaśnienia_1.pdf Pobierz
 • Pytania i wyjaśnienia.doc Pobierz
 • Załącznik nr. Z1.pdf Pobierz
 • załącznik nr 3.pdf Pobierz
 • załącznik nr 4.pdf Pobierz
 • załącznik nr 2.pdf Pobierz

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.