www.mcz.pl                 Programy unijne

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU D-11 PRZYCHODNI MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W LUBINIE

  • Home
  • Przetargi
  • TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU D-11 PRZYCHODNI MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W LUBINIE
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU D-11 PRZYCHODNI MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA S.A. W LUBINIE

 

                                                                                                                 Lubin, dnia 13 czerwca 2018r.

 

 

Informacja o wyniku postępowania

Status rozstrzygnięcia:  Rozstrzygnięte.

Wybrany Wykonawca:  USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „BICZ - BUD”   Mirosław Bicz, 56-100 Wołów, Stary Wołów 77B

Data wpłynięcia oferty: 07.06.2018r.

Cena brutto:  1 168 500,00 zł.

Pełna lista podmiotów:  USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE „BICZ - BUD”   Mirosław Bicz, 56-100 Wołów, Stary Wołów 77B.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA"  S.A. w Lubinie

 ogłasza przetarg  nieograniczony na: 

TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU D-11  PRZYCHODNI  MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA  S.A. W LUBINIE

realizowaną w związku z przyznaniem dofinansowania  projektu Nr RPDS.06.02.00-02-0015/16-00 pn.: „Rozwój opieki koordynowanej na terenie LGOM świadczonej przez MCZ S.A.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej nr 6 Działania nr 6.2 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną”- konkurs horyzontalny (POZ i AOS - opieka koordynowana).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Baza Konkurencyjności Fundusze Europejskie, numer ogłoszenia 1107338: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1107338

Do pobrania:

Zasady wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz "Miedziowego Centrum Zdrowia" S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach RPO WD na lata 2014-2020”

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.