25 -lecie działalności "MIEDZIOWEGO CENTRUM ZROWIA" S.A

25 -lecie działalności "MIEDZIOWEGO CENTRUM ZROWIA" S.A

25 – lat minęło …. jak jeden dzień

Miło nam poinformować, że 1 stycznia 2021 roku mija 25 lat działalności Spółki pn. „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A., w związku z tym chcielibyśmy Państwu podziękować za dotychczasową współpracę oraz okazane zaufanie, jakim obdarzyliście naszą Spółkę.

W szczególności dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, współpracownikom, konsultantom, partnerom biznesowym, sponsorom, wszystkim razem i każdemu z osobna za to, że wspólnie z Nami budowali prężnie rozwijający się Szpital oraz Przychodnie Lekarskie.

Państwa zaufanie i wyrazy sympatii są dla nas najwyższą formą podziękowania i motywacją do dalszej pracy oraz ciągłego rozwoju na wielu płaszczyznach naszej szerokiej działalności medycznej. Jako nasi Pacjenci są Państwo współtwórcami wielu naszych sukcesów oraz prestiżowych nagród min. Bezpieczny Szpital czy Perły Medycyny, a także wielu innych, z którymi można się zapoznać
na naszej stronie internetowej.

Niejednokrotnie to dzięki Waszym opiniom wyrażanym w ankietach satysfakcji pacjenta jesteśmy
w stanie dokładnie określić kierunki rozwoju oraz priorytety inwestycyjne na kolejne lata.

Poniżej trochę historii….

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. rozpoczął swoją działalność, jako jeden z pierwszych w Polsce.

Założycielami „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie były firmy KGHM Polska Miedź S.A., Dolnośląska Spółka Inwestycyjna S.A. i Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „Cuprum”.
20 września 1995 r. wyżej wymienieni akcjonariusze podpisali Akt Zawiązania Spółki oraz uchwalili Statut Spółki.

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. dnia 1 stycznia 1996 r. rozpoczęło pierwszy rok swojej działalności w wyniku połączenia dwóch podmiotów: Oddziału KGHM Polska Miedź S.A. - Zakładu Technicznej Obsługi Obiektów Przemysłowej Służby Zdrowia i Górniczo – Hutniczego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie. Wcześniej firmy te także tworzyły służbę zdrowia przemysłu miedziowego, lecz były odrębnymi jednostkami, mającymi różne źródła finansowania. GHSZOZ
był jednostką budżetową, natomiast O/ZTOOPSZ był jednostką KGHM Polska Miedź S.A. zajmującą się infrastrukturą techniczną w tym budynkami, aparaturą, funkcjonowaniem szpitala, inwestycjami itd.
z dwóch firm powstała jedna – „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A., ze zdecydowaną przewagą kapitału KGHM Polska Miedź S.A. „MCZ” S.A. przejęło obiekty przychodni lekarskich i szpitala górniczo-hutniczego wraz z obiektami zaplecza technicznego, zlokalizowane na terenie Lubina, Legnicy, Iwin, Polkowic, Głogowa.

Do roku 1998 głównymi beneficjentami usług „MCZ” S.A. byli pracownicy KGHM Polska Miedź S.A.
oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.. Reforma służby zdrowia umożliwiła jednak świadczenie usług w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego dla szerszego kręgu Odbiorców, co spowodowało znaczny napływ pacjentów. Liczba pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej wzrosła wówczas do ponad 75 tys. osób.

„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. po roku 1999 r. znacząco poszerzyła wachlarz swoich usług min. w Szpitalu „MCZ” S.A. powstał nowy Oddział Diabetologiczny, w 2000 roku, uruchomiono Ośrodek Kardiologii z Pracownią Angiografii i Hemodynamiki oraz swoja działalność w nowej strukturze rozpoczęło Miedziowe Centrum Medycyny Pracy. Następnie w Szpitalu uruchomiono Oddział Diagnostyczny, kolejno otwierały się pozostałe odziały, powyższe wiązało się z szeregiem zakupów inwestycyjnych, a tym samym nakładów finansowych.

Jesteśmy szpitalem wielospecjalistycznym z Izbą Przyjęć oraz oddziałami specjalistycznymi:

 • Oddział Gastroenterologiczny wraz z Pracownią Badań Endoskopowych i Obrazowych,
 • Oddział Okulistyczny,
 • Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii,
 • Regionalny Ośrodek Kardiologiczny w tym:
 • Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej
 • Oddział Kardiologiczny
 • Zakład Radiologii Zabiegowej
 • Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
 • Oddział Onkologiczny (Chemioterapii) wraz z Pracownią Podawania Cytostatyków
 • Oddział Otolaryngologiczny,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

W listopadzie 2011 r. po raz pierwszy Szpital „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. otrzymał Status Szpitala Akredytowanego. 

Obecnie „MCZ” S.A. zatrudnia prawie tysiąc osób, posiada kilka przychodni (mamy ponad 70-tysięcy osób zaoptowanych do POZ), kilkanaście punktów medycznych na terenie zakładów pracy, w Lubinie znajduje się wielospecjalistyczny szpital, gdzie na pacjentów czeka ok. 200 łóżek stacjonarnych. 

 

Ciągle modernizujemy nasze jednostki. Szpital dysponuje nie tylko nowoczesną bazą diagnostyczną, ale także świetnie wyszkoloną kadrą medyczną, należy wspomnieć, że większość kadry to nasi wychowankowie.

 

Zatrudniamy kilkunastu wybitnych specjalistów, w większość z tytułami dr nauk medycznych, oraz konsultantów, których zadaniem jest wprowadzanie nowoczesnych procedur terapeutycznych a także szkolenie naszych specjalistów. 

 

Dzięki wsparciu władz KGHM Polska Miedź S.A. oraz pozyskiwaniu środków unijnych,
a przede wszystkim pracy naszej załogi systematycznie poszerzamy zakres świadczonych usług wychodząc naprzeciw potrzebom oraz oczekiwaniom wszystkich Pacjentów. W ubiegłym roku otworzyliśmy zmodernizowany Zakład Diagnostyki Obrazowej w zakresie Radiologii, zbudowaliśmy drugą pracownię Rezonansu Magnetycznego, a także zakupiliśmy trzy wysokiej klasy Ultrasonografy, „dwie wierze” endoskopowe a wszystko na potrzeby diagnostyczne Przychodni Lekarskich „MCZ” S.A. znajdujących się w Legnicy oraz Głogowie.  

 

W listopadzie 2020 r. zakończyliśmy prace nad nową lokalizacją Oddziału Intensywnej Terapii i Anestezjologii. Planujemy również zmodernizować Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, Oddział Gastroenterologii oraz pracownie endoskopowe i ultrasonograficzne, planujemy utworzyć trzecią salę zabiegową na potrzeby Regionalnego Ośrodka Kardiologii. 

 

Dużą wagę przywiązujemy do Medycyny Pracy, opieką obejmujemy głównie pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. W swoich zasobach dysponujemy unikalną komorą cieplną
dla potrzeb Braci Górniczej. Powyższe usługi realizowane są w naszych Przychodniach Lekarskich oraz punktach pielęgniarskich znajdujących się na terenie zakładów pracy.

 

Z sukcesem od wielu lat na zlecenie KGHM Polska Miedź S.A. prowadzimy Poradnie Monitoringu Środowiskowego, której głównym celem jest kompleksowa ocena narażenia na związki chemiczne (ołów, arsen, kadm, nikiel, miedź) i ksenobiotyki towarzyszące w populacji generalnej mieszkańców Zagłębia Miedziowego oraz opracowanie skutecznych metod wczesnej profilaktyki przy współpracy
z Instytutem Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

 

Potwierdzeniem wysokiego poziomu, jakości świadczonych usług dla „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. są posiadane certyfikaty oraz akredytacja szpitala w oparciu o Zintegrowany System Zarządzania. Certyfikaty spełniają normy tj. PN- EN ISO 9001: 2015; PN-EN ISO 14001: 2015; PN-ISO 45001: 2018. Od wielu lat w rankingach szpitali spółka zajmuje czołowe miejsca w kraju, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Jesteśmy beneficjentem ogólnopolskiego rankingu Bezpieczny Szpital „Rzeczpospolitej" pn. Bezpieczny Szpital, który powstał we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). W 2020 r. Szpital „MCZ” S.A. w XVII edycji rankingu zdobył II miejsce wśród dolnośląskich szpitali. Dodatkowo, w skali ogólnopolskiej, uzyskaliśmy
II miejsce w kategorii: „Sieć szpitali poziom II”.  W 2020 r. w rankingu wzięły udział 182 szpitale, których baza łóżkowa stanowi 40 proc. wszystkich  łóżek w Polsce (185,3 tys.), i w których odbywa się 59 proc. wszystkich hospitalizacji (4,6 mln z 7,8 mln).

 

Obecnie „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. to dobrze prosperująca prężnie rozwijająca się spółka, która poszerza wachlarz swoich usług poprzez ciągłą modernizację bazy diagnostycznej Szpitala oraz Przychodni Lekarskich.

 

To wszystko dzieje się w myśl misji Szpitala:

„Twoje zdrowie naszą sprawą. Zadowolony pacjent to dla nas najlepsza reklama”

 

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.