www.mcz.pl                 Programy unijne

Rentgenodiagnostyka

Rentgenodiagnostyka

Rentgen klasyczny jest to nieinwazyjne i bezbolsne badanie diagnostyczne, wykorzystujące promienie rentgenowskie. Badanie polega na przechodzeniu przez wybarną część ciała badanego (np. klatkę piersiową) kontrolowanych dawek promieniowania rentgenowskiego wytwarzanego w lampie rentgenowskiej. Promienie rentgenowskie przechodząc przez ciało człowieka docierają do detektora z różnym stopniem osłabienia. Stopień osłabienia promieniowania zależy od spoistości i rodzaju naświetlanych tkanek, co rejestrowane jest przez detektor. Detektorem promieni X może być błona fotograficzna (klisza rentgenowska) lub specjalny ekran luminescencyjny - zmieniający pierwotny obraz promieniowania rentgenowskiego na obraz światła widzialnego.

W czasie badania pacjenta ustawia się między źródłem promieniowania rentgenowskiego a detektorem, zgodnie z zasadami pozycjonowania dla prześwietlania danej części ciała. Technik specjalnymi blendami, znajdującymi się w aparacie, ogranicza pole źródła promieniowania do wybranego fragmentu (zgodnie ze skierowaniem). U osób znajdujących się w wieku rozrodczym stosowane są indywidualne osłony przed promieniowaniem rentgenowskim.

Badanie trwa kilka minut. Pacjent proszony jest o zdjęcie okrycia wierzchniego oraz usunięcie wszelkich metalowych elementów znajdujących się w naświetlanym obszarze. W zależności od badanego narządu, pacjent proszony jest o wstrzymanie oddechu, po czym technik wykonuje ekspozycję i badanie jest zakończone.

W przypadku badania urografii RTG pacjentowi dodatkowo podawany jest dożylnie kontrast jonowy. Następnie wykonywane są 3 zdjęcia po czasie 3 min., 7 min. i 15 min. od momentu podania kontrastu. lekarz na bieżąco dokonuje oceny zdjęć i decyduje o dalszej diagnostyce. W zależności od rozpoznania oraz dokonanej oceny badanie może się przedłużyć i konieczne będzie wykonanie zdjęć po czasie 45 min. 1,5 godz., 3 godz. oraz następnego dnia (po upływie 24 godz.).

Nasza pracownia wyposażona jest w półcyfrowy system obrazowania, w związku z czym detektorem promieniowania nie jest klisza, ale specjalna płyta fosforowa, która naświetlana a następnie przeskanowana w wywoływarce laserowej, daje obraz rentgenowski na ekranie monitora. Obraz ten zostaje przesłany na monitory diagnostyczne o wysokiej rozdzielczości, gdzie lekarz radiolog dokonuje oceny.

Wynik badania dostępny jest w postaci opisu słownego oraz nagranej płyty CD lub wydrukowanej kliszy z obrazem rentgenowskim.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.