Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania

W dniach 25-27 czerwca 2014r. "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie uzyskało certyfikaty z poniższych norm: 

 • ISO 9001:2008 (System zarządzania jakością)
 • ISO 14001:2004 (System zarządzania środowiskowego)
 • PN-N-18001:2004 (System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy)

Zgodnie z założeniami Zarządu Spółki "MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie rozszerzyło proces doskonalenia o nowe normy jakościowe z zakresu zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dzięki temu firma zyskała status placówki posiadającej zintegrowany system zarządzania.

Podczas audytu został zweryfikowany stopień wdrożenia standardów i norm skuteczności działania organizacji w aspekcie działań pro-jakościowych.

Certyfikacja objęła usługi medyczne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, profilaktyki i promocji zdrowia, pomocy doraźnej, lecznictwa ambulatoryjnego POZ i specjalistycznego, leczenia stacjonarnego zachowawczego i zabiegowego, medycyny pracy i rehabilitacji.

Certyfikację przeprowadzono we wszystkich siedzibach spółki "MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA" S.A.

Zasadnicze korzyści jakie niesie za sobą wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartego na w/w normach:

Korzyści wewnętrzne:

 • poprawa świadczonych usług medycznych,
 • wzrost efektywności świadczonych usług medycznych oraz całej organizacji,
 • polepszenie bezpieczeństwa pracownika,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta, w szczególności w zakresie sanitarno - higienicznym, żywieniowym, opieki medycznej oraz ochrony danych osobowych,
 • wprowadzenie czytelnej struktury organizacji w zakresie odpowiedzialności za świadczone usługi,
 • zaangażowanie wszystkich pracowników w sprawy jakości świadczonych usług zdrowotnych, co sprzyja wzrostowi satysfakcji z pracy oraz motywacji do pracy,
 • wzrost świadomości pracowników, implikujący ich identyfikację z zakładem pracy, oraz nastawienie na pacjenta,
 • wzrost zainteresowania personelu podnoszeniem kwalifikacji.

Korzyści zewnętrzne:

 • zapewnienie, że odpowiednie procedury są wdrożone w organizacji tak, aby liczba pomyłek została całkowicie zredukowana,
 • uzyskanie przewagi nad konkurencją nieposiadającą certyfikatów jakości, potwierdzenie solidności "MCZ" S.A.,
 • uznanie u pacjentów i wzrost zaufania społeczeństwa do "MCZ" S.A.,
 • sprostanie oczekiwaniom pacjentów - wzrost satysfakcji pacjentów,
 • poprawa wizerunku "MCZ" S.A.,
 • gwarancja, że system zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej spełnia wymagania sprawdzonych praktyk menadżerskich,
 • wzrost dostępności usług świadczonych przez "MCZ" S.A.

Dział Jakości "MCZ" S.A.

 • Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - mgr Marzena Łokietko

tel.: 76/84 60 220
email: mlokietko@mcz.pl

 • Samodzielne Stanowisko ds. Jakości - mgr Tomasz Kuderewicz

tel.: 76/84 60 260
email: tkuderewicz@mcz.pl

 

Do zadań Działu należą:

 • inicjowanie, koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych z podnoszeniem jakości świadczonych usług medycznych,
 • aktywny udział w opracowywaniu systemów wspierających zarządzanie jakością, doskonalenia, edukacji, szkolenia personelu,
 • odpowiedzialność za opracowanie i wdrażanie działań budujących pozytywny wizerunek Szpitala oraz kulturę organizacji,
 • współuczestniczenie w wypracowywaniu i wdrażaniu strategii działań i programów w zakresie zapewnienia jakości.

Funkcjonowanie w/w działu skutkuje ciągłym rozwojem systemów jakościowych w "MCZ" S.A.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.