A A+ A++

Szpitala zakupił nowoczesny monitor hemodynamiczny firmy Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.

  • Home
  • Aktualności
  • Szpitala zakupił nowoczesny monitor hemodynamiczny firmy Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
Szpitala zakupił nowoczesny monitor hemodynamiczny firmy Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.


Zarząd „MCZ” S.A. w Lubinie na potrzeby Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego naszego
Szpitala zakupił nowoczesny monitor hemodynamiczny firmy Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.
Monitor hemodynamiczny często nazywany jest monitorem rzutu serca. Stosowanie zaawansowanego
monitora HemoSphere jest wskazane u pacjentów szpitalnych oddziałów intensywnej opieki medycznej
wymagających monitorowania parametrów hemodynamicznych, takich jak pojemność minutowa serca,
oksymetria, frakcja wyrzutowa prawej komory i pomiar objętości późnorozkurczowej.
Monitorowanie hemodynamiczne pacjentów kardiologicznych w stanie bezpośredniego zagrożenia
utarty życia jest obecnie standardem leczenia w Oddziałach Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
Wobec rosnącej liczby angioplastyk wieńcowych wysokiego ryzyka w naszym Ośrodku, hospitalizacji
pacjentów z ciężką niewydolnością krążenia, niezbędne jest pełne monitorowanie parametrów
życiowych.
Bezpieczeństwo chorego można zwiększyć poprzez monitorowanie rzutu minutowego serca
(CO, cardiac output), który zależy od stanu samego serca (kurczliwość, częstość pracy serca),
obciążenia wstępnego i następczego. Rzut minutowy serca odzwierciedla przepływ tkankowy krwi,
decyduje o rokowaniu krytycznie chorych i w wielu przypadkach jest niezbędny do prawidłowej oceny
układu krążenia, kierowania terapią farmakologiczną oraz decyduje o wskazaniach do zastosowania
mechanicznych metod wspomagania układu krążenia. Prezentacja monitorowanych parametrów jest
wymagana m.in. przed kwalifikacjami do pilnych konsultacji transplantacyjnych.
Monitorowane parametry: CO, HR, MAP; saturacja krwi żylnej centralnej; wskaźnik sercowy; objętość
wyrzutowa lewej komory; wskaźnik objętości wyrzutowej; naczyniowy opór obwodowy; wskaźnik
naczyniowego oporu obwodowego; zmienność objętości wyrzutowej; zmienność ciśnienia pulsu;
zmienność ciśnienia skurczowego; dostarczanie tlenu do tkanek; wskaźnik dostarczania tlenu
do tkanek.
Podsumowując – monitorowanie hemodynamiczne pacjentów kardiologicznych dostarcza szybkiej
informacji na temat każdego pacjenta wykrywając zmiany parametrów hemodynamicznych z każdym
uderzeniem serca, co czyni diagnostykę, postawienie diagnozy oraz podjęcie decyzji na temat leczenia
proste, szybkie oraz wydajne. Monitor pozwala wykrywać i monitorować zmiany zachodzące po podaniu
leków z każdym uderzeniem serca i konsekwentnie dostosowywać dawkę leków oraz ich rodzaje.
Monitor hemodynamiczny na potrzeby Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala
„MCZ” S.A. zakupiono przy wsparciu środków z Fundacji KGHM Polska Miedź.
Monitor będzie służył pacjentom z terenu Zagłębia Miedziowego i okolic.
Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Szpitala „MCZ” S.A. świadczy usługi nieodpłatnie
w ramach kontraktu z NFZ

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.