A A+ A++

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

W skład Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej wchodzą:

 • Laboratorium Centralne w Lubinie, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52 (budynek D - 20), I piętro, tel. 76 84 60 376
 • Laboratorium w Przychodni "MCZ" S.A. w Głogowie, ul. Sportowa 1B, tel. 76 727 67 45 (47)
 • Punkt pobrań z pracownią analiz w Przychodni "MCZ" S.A. w Legnicy, ul. Okrzei 14A, tel. 76 74 39 560
 • Punkt pobrań w Przychodni "MCZ" S.A. w Grębocicach, ul. Zielona 3A,  tel. 76 83 15 020
 • Punkt pobrań dla potrzeb medycyny pracy (badania okresowe) mieści się w budynku D-19, pokój 25 - czynny od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 - 10.30.
 • Punkt pobrań w przychodni POZ w Lubinie budynek D-11, parter pokój nr 4 czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 7.15 do 10.00 (opłaty za badania płatne w kasie - znajdującej się w rejestracji - parter przychodni D-11)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PUNKT POBRAŃ LABORATORIUM CENTRALNEGO W LUBINIE

Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 52, budynek D–20 I piętro,

tel. 76 84 60 376

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 • Punkt Pobrań jest czynny w godz.:  7.15 - 10.30 od poniedziałku do piątku
 • Wydawanie wyników odbywa się w godz. 10.30 - 14.35
 • W godzinach 10:30 - 18:00 do badań przyjmowani są wyłącznie pacjenci posiadający zlecenie w trybie CITO (kobiety w ciąży, pacjenci z poradni onkologicznej) oraz pacjenci w przypadkach uzgodnionych telefonicznie (nr tel. 76 84 60 375),
 • Dla potrzeb szpitala laboratorium jest czynne całodobowo,

UWAGA: Ze względu na przebieg badania czynnościowego - doustnego testu tolerancji glukozy- inaczej krzywa cukrowa lub krzywa insulinowa - pacjenci zgłaszają się na pobranie o godz. 7.15 i są przyjmowani poza kolejnością, badanie to wykonywane jest tylko ze zleceniem lekarskim od lekarza "MCZ"S.A.

Na badanie należy przynieść zakupioną w aptece - zleconą przez lekarza dawkę glukozy.

Za wszelkie utrudnienia - zmiany organizacyjne obsługi pacjentów ambulatoryjnych w  ZDL  " MCZ" S.A. podyktowane stanem zagrożenia epidemiologicznego i zachowaniem reżimu sanitarnego - serdecznie przepraszamy

Pacjenci ambulatoryjni na pobieranie materiału do badań powinni zgłaszać się:

 • na czczo (nie przyjmować posiłku po godzinie 18 dnia poprzedniego),
 • rano przed pobraniem krwi do badań zalecane wypicie szklanki wody
 • po przespanej nocy,
 • w dniu poprzedzającym badanie należy ograniczyć wysiłek fizyczny,
 • w dniu poprzedzającym badanie w miarę możliwości po konsultacji z lekarzem  odstawić leki,
 • bezwzględnie na czczo należy się zgłosić na badania: morfologia, glukoza, profil lipidowy, bilirubina, kwas moczowy, białko w surowicy, fosfor, magnez, wapń, żelazo, LDH, witamina B 12.

https://mcz.pl/pl/cennik-usug-medycznych-swiadczonych-przez-miedziowe-centrum-zdrowia-sa-280

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej "MCZ" S.A. w Lubinie dzięki wieloletniej dbałości o jakość badań zdobył zaufanie pacjentów i lekarzy aktualnie dysponuje zespołem doświadczonych specjalistów analityki medycznej, który w wykonywaniu większości analiz posługuje się najnowszej generacji aparaturą analityczną znanych światowych koncernów diagnostycznych Roche i Sysmex. ZDL jest najnowocześniejszym laboratorium analitycznym Zagłębia Miedziowego i należy do najlepiej wyposażonych na Dolnym Śląsku i w kraju.

O marce Laboratorium oprócz opinii pacjentów świadczą zdobyte certyfikaty jakości , w tym międzynarodowe, a jakość badań na bieżąco jest potwierdzana w krajowych i zagranicznych badaniach kontrolnych.

 

Kierownik Zakładu:

mgr Elżbieta Lisiecka - specjalista II stopnia analityki klinicznej  tel. 76 84 60 371

Zakres wykonywanych badań:

 • Hematologia
 • Analityka ogólna
 • Biochemia kliniczna
 • Serologia - grupy krwi, krew karty
 • Czynniki zakaźne – HIV ze zleceniem lekarskim od lekarza MCZ
 • Toksykologia - ołów, cynkoporfiryny, miedź, arsen
 • Markery nowotworowe
 • Hormony tarczycy
 • Hormony płciowe
 • Badania koagulologiczne

Odbiór wyników badań laboratoryjnych:

 • Wyniki badań zleconych elektronicznie przez lekarzy w systemie informatycznym "MCZ" S.A: AMMS i InfoMedica dostępne są dla lekarzy natychmiast po ich wykonaniu, medycznej weryfikacji i autoryzacji przez diagnostów laboratoryjnych .
 • Odbiór wyników badań w formie „papierowej” : badania podstawowe (morfologia, mocz, glukoza, kreatynina, CRP, elektrolity, wskaźnik protrombinowy i innych niezbędnych do szybkiej diagnostyki, zlecanych w trybie „cito” – po ich wykonaniu , medycznej weryfikacji i autoryzacji w dniu pobrania materiału do badań  do godz. 14.35 – w rejestracji laboratorium centralnego D-20 I piętro.
 • Pozostałe wyniki badań: z zakresu immunochemii, biochemii klinicznej, poszerzonej koagulologii, grup krwi, czynników zakaźnych, i innych o poszerzonym zakresie diagnostycznym, do odbioru następnego dnia po pobraniu materiału do badań od godziny 10.30 do 14.35.

 

UWAGA:

 • Każdy pacjent jest informowany indywidualnie – podczas rejestracji na badania i pobierania krwi – o trybie ich odbioru
 • Po odbiór wyników badań laboratoryjnych zgłaszamy się osobiście z dokumentem tożsamości lub upoważnieniem – wzór upoważnienia do pobrania w zakładce - dla Pacjentów: Wnioski i dokumenty do pobrania.  

Informacji o wynikach badań  laboratoryjnych nie udzielamy telefonicznie.

W przypadku badań zleconych w trybie „cito”- zgodnie z Zarządzeniem nr 21/IX/FF 2019 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego w Lubinie z dnia 02.09.2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Cennika za usługi medyczne świadczone przez "MCZ" S.A. w Lubinie – następuje podwyższenie ceny za badania laboratoryjne o 50% (dotyczy także badań komercyjnych – zlecanych prywatnie przez pacjenta).

 

Opłaty za badania płatne – zgodnie z aktualnym cennikiem (dostępny w zakładce „Cenniki”) wnosimy:

 • W kasie znajdującej się w rejestracji laboratorium centralnego czynnej od poniedziałku do piątku  w godzinach  7.15 do 14.00 – budynek D-20 I piętro
 • Po godzinie 14.00 do 18.00 w kasie centralnej "MCZ" S.A. czynnej od poniedziałku do piątku – budynek szpitala D-40 parter.
 • Pacjenci zgłaszający się do punktu pobrań w przychodni POZ "MCZ" S.A. budynek D-11 w kasie znajdującej się w rejestracji – parter budynku  w godz.7.15 do 10.00 od poniedziałku do piątku.
 • Pacjenci korzystający z punktu pobrań Medycyny Pracy pokój nr 25 , budynek D-19 parter,w kasie obok rejestracji D-19 w godz. 7.15 do 10.30 – od poniedziałku do piątku .

 

UWAGA :

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, możliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych, konieczność zgłoszenia parametrów krytycznych oraz wymogi Państwowego Inspektora Sanitarnego :

 • Na badania czynnościowe : polegające na podaniu leku np. krzywa cukrowa zgłaszamy się ze zleceniem lekarskim od lekarza "MCZ" S.A.
 • Na badania w kierunku wykrywania czynników zakaźnych: HBsAg, przeciwciał HCV, HIV- zlecenie od lekarza "MCZ", Cytomegalii IgM, IgG, Rubellii IgM, IgG, Toksoplazmozy IgM, IgG – tylko ze zleceniem lekarskim zawierającym następujące dane:

- Dane placówki zlecającej: adres, telefon do poradni lub lekarza dostępny całodobowo, pełne dane pacjenta: adres, PESEL, telefon, istotne dane kliniczne mogące wpływać na wyniki badań – niezbędne ze względu na wymóg zgłaszania wyników pozytywnych do  Państwowego Inspektora Sanitarnego w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia choroby zakaźnej  - art.27 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U z 2008 r. Nr 234, poz.1570 z późn. zmianami).

       Niezbędne jest podpisanie zgody pacjenta na piśmie na w/w badania.

 

BADANIA WYKONYWANE W ZAKŁADZIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

Hematologia:

 • Morfologia - badanie krwi pełnej z oceną komórek krwi (czerwone, białe, płytkowe) oraz innych parametrów określających stan zdrowia i niezbędnych do rozpoznania wielu chorób.
 • OB. - badanie pomocne w ogólnej ocenie stanu zdrowia i niektórych schorzeń.
 • Rozmaz krwi - mikroskopowa ocena rozmazu barwionego krwi.

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej "MCZ" S.A. w Lubinie, posiada dwa cytometry przepływowe do oznaczeń morfologii krwi: SYSMEX XT 1800i - 5 diff oraz SYSMEX XT 2000i - 5 diff z możliwością oznaczania retikulocytów. Wyposażenie i uruchomienie z dniem 17.05.2013 r. w Laboratorium Centralnym ZDL "MCZ" S.A. w Lubinie nowego analizatora hematologicznego - cytometru przepływowego SYSMEX 1800i umożliwia, oprócz rozdziału leukocytów 5 diff, oznaczenie parametru - IG%/IG# - procent/liczba niedojrzałych garnulocytów. Będący na wyposażeniu pracowni hematologii analizator - cytometr przepływowy SYSMEX 2000i posiada tor pomiarowy do oznaczania retikulocytów i płytek metodą optyczną.

Koagulologia - badania układu krzepnięcia w diagnostyce zaburzeń zakrzepowych i krwotocznych, monitorowaniu leczenia przeciwzakrzepowego oraz przed zabiegami chirurgicznymi.

 • Czas protrombinowy - INR.
 • Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT).
 • Fibrynogen.
 • D - dimery

Analityka - badania wydalin i płynów ustrojowych.

 • Badanie moczu - ocena parametrów fizykochemicznych oraz mikroskopowa ocena osadu moczu odwirowanego.
 • Badanie kału - ogólna ocena mikroskopowa, badanie w kierunku pasożytów, wykrywanie krwi utajonej, testy w kierunku lamblii oraz Helicobacter Pylori.
 • Badanie nasienia - badanie ogólne z oceną ilości i ruchliwości plemników -  zlecenie od urologa MCZ S.A.

Toksykologia - oznaczanie we krwi ołowiu, miedzi, cynku i cynkoprotoporfiryny oraz porfiryn i arsenu w moczu. Badania te wykonuje Laboratorium Przychodni "MCZ" S.A. w Głogowie.

BADANIA BIOCHEMICZNE, ENZYMATYCZNE I IMMUNOCHEMICZNE - różne zestawy służą do diagnostyki i monitorowania różnych schorzeń:

 • Badanie funkcji wątroby
 • Badania funkcji nerek
 • Diagnostyka kardiologiczna
 • Diagnostyka cukrzycy
 • Diagnostyka zapalenia trzustki
 • Diagnostyka funkcji tarczycy
 • Diagnostyka chorób reumatycznych
 • Diagnostyka serologiczna zakażeń
 • Serologia grup krwi.
 • Hormony płciowe i inne
 • Markery nowotworowe

W ZAKŁADCE DLA PACJENTÓW - WNIOSKI I DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ PLIKI:

 • Upoważnienie do odbioru wyników
 • Przygotowanie do badań laboratoryjnych
 • Informacja dla pacjenta dot. przygotowania do doustnego testu tolerancji glukozy
 • Informacja dla pacjentki w ciąży dot. przygotowania do doustnego testu tolerancji glukozy
 • Przygotowanie pacjenta do badania nasienia
 • Zasady pobierania kału na badania parazytologiczne
 • Zasady pobierania kału na badanie ogólne
 • Zbieranie i przygotowanie próbek kału na badanie krwi utajonej w kale
 • Zasady pobierania próbki moczu do badania dobowej zbiórki bez HCL
 • Zasady pobierania moczu do badania dobowej zbiórki moczu
 • Zasady pobierania moczu do badania ogólnego

 

 

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.