A A+ A++

Akredytacja

Akredytacja

W wyniku przeprowadzonej, przez Ośrodek Akredytacyjny przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, wizyty akredytacyjnej (23-25 listopada 2011 r.), Szpital "MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie uzyskał status szpitala akredytowanego.

W wyniku przeprowadzonej w dniach 19 - 21 listopada 2014 r., kolejnej wizyty akredytacyjnej w "MCZ" S.A., Szpital nasz uzyskał status szpitala akredytowanego na kolejne 3 lata. 

W Szpitalu "MCZ" S.A. w Lubinie w dniach 6 - 8 czerwca 2018 r. odbył się po raz trzeci przegląd akredytacyjny. Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (jednostki podległej Ministrowi Zdrowia) ocenili zgodność spełniania standardów akredytacyjnych na poziomie 91%. Jest to wynik bardzo dobry, który odzwierciedla wysoką pozycję Szpitala "MCZ" S.A. na tle innych placówek - jedynie 13 szpitali, czyli nieco ponad 6% obecnie akredytowanych jednostek przekroczyło poziom 90% (stan na dzień 3 września 2018 r.).

W dniu 13 sierpnia 2018 r. Minister Zdrowia przyznał "MIEDZIOWEMU CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie certyfikat, który potwierdza spełnianie przez Szpital "MCZ" S.A. w Lubinie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego (certyfikat nr 2018/56 ważny jest do dnia 12.08.2021 r.).

W Szpitalu "MCZ” S.A. w Lubinie w dniach 25 - 27 maja 2022 r. odbył się po raz czwarty przegląd akredytacyjny. Wizytatorzy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (jednostki podległej Ministrowi Zdrowia) ocenili zgodność spełnienia standardów akredytacyjnych na poziomie 93%. Jest to wynik bardzo dobry, który odzwierciedla wysoką pozycję Szpitala “MCZ” S.A. na tle innych placówek (http://www.cmj.org.pl/akredytacja/ranking.php) – jedynie 8 szpitali, czyli niespełna 5% obecnie akredytowanych jednostek przekroczyło poziom 90% (stan na dzień - 02.09.2022 r.).

W dniu 26 lipca 2022 r. Minister Zdrowia przyznał „MIEDZIOWEMU CENTRUM ZDROWIA” S.A. w Lubinie certyfikat, który potwierdza spełnienie przez Szpital "MCZ” S.A. w Lubinie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego (certyfikat nr 2022/44 ważny jest do dnia 26.07.2025 r.).

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.