A A+ A++

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

Pełnomocnik d/s Praw Pacjenta w "MCZ" S.A. w Lubinie
Grzegorz Burgiel
Przyjmuje w sprawach skarg i wniosków:
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.35
w budynku D-10, pokój nr 120
Nr tel.76/84 60 111
Poczta e-mail:prawapacjenta@mcz.pl

INFORMACJE DLA PACJENTA W SPRAWIE SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW.

Szanowni Państwo!

Dyrekcja "MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA" S.A. w Lubinie uprzejmie informuje o możliwościach składania przez Państwo skarg i wniosków. Wszelkie uwagi zostaną dokładnie rozpatrzone i będą służyły poprawie jakości świadczonych przez szpital usług na rzecz pacjenta.

Skargę, wniosek można składać w interesie własnym i innych osób, a także w interesie społecznym. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez szpital lub pracownika, naruszenie obowiązujących przepisów, regulaminów, a także praw pacjenta.

Będziemy wdzięczni za każdy głos krytyki, ale i także pochwały, bowiem zadowolenie z usług świadczonych przez Szpital stanowi poparcie dla wysiłku podjętego na rzecz podnoszenia jakości opieki nad pacjentem.

Skargi i wnioski mogą być składane do:

  • Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta, który przyjmuje w dniach: od poniedziałku do piątku
  • w godz. od 7.00 do 14.35 ul. Marii Skłodowskiej - Curie 66 bud D-10, pokój 120, I piętro, tel 76/ 84 60 111
  • Prezesa Zarządu "MCZ" S.A.
  • Osoby z dysfunkcjami narządu ruchu w celu umówienia się na spotkanie w siedzibie Spółki, powinny poinformować o tym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, wówczas zostanie wyznaczony dogodny termin spotkania oraz miejsce. Spotkania bezpośrednie przedstawicieli Zarządu Spółki lub Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta z osobami niepełnosprawnymi co do zasady odbywają się w budynku Szpitala (bud. D-40) w gabinecie Izby Przyjęć Gastroenterologicznej – gab. 31.

W przypadku uznania przez Państwa, że przekazanie wniosku lub skargi do wiadomości Dyrekcji Szpitala jest niewystarczające, mają Państwo prawo odwołać się również do innych wymienionych poniżej instytucji zajmujących się prawami pacjenta:

  • Izba Lekarska: 50-333 Wrocław, ul. Matejki 6; tel. (71) 798 80 50; 798 80 52,
  • Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 50; tel. (71) 333 57 08
  • Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą we Wrocławiu - Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej - Biuro Skarg i Wniosków: 50-525 Wrocław, ul. Joanitów 6, tel. (71) 79 79 112, (71) 79 79 134, (71) 79 79 078,
  • Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych: 00-559 Warszawa, ul. Chopina 1,
  • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej - Pełnomocnik ds. kontaktów ze Stowarzyszeniami działającymi na rzecz obrony praw pacjenta: 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15.
  • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta - Rzecznik Praw Pacjenta - 01-829 Warszawa ul. Aleja Zjednoczenia 25; infolinia 0 800 190 590 (pn. – pt. 9.00 – 21.00), połączenia z tel. kom. (płatne wg stawek operatora): (22) 833 08 85.

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.