www.mcz.pl                 Programy unijne

Tomografia Komputerowa

Tomografia Komputerowa

Tomografia komputerowa jest to nieinwazyjne i bezbolesne badanie diagnostyczne wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie. Poszczególne tkanki i narządy człowieka różnią się gęstością, co wiąże się z pochłanianiem różnej ilości promieniowania. Dzięki temu na obrazach uzyskiwanych metodą TK lekarz potrafi odróżnić poszczególne narządy.

Nowy, 128-warstwowy aparat TK, w który została wyposażona Pracownia, należy do sprzętu medycznego najnowszej generacji. Precyzję zapewniają urządzeniu nowoczesny skaner i detektor. Za pomocą aparatu można wykonywać najbardziej skomplikowaną diagnostykę obrazową, w tym szybko, dokładnie i kompleksowo analizować obrażenia, które powstały w wyniku urazów wielonarządowych. To przyjazne pacjentom urządzenie, daje lekarzom możliwość wnikliwej oceny stanu zdrowia diagnozowanej osoby, przy zmniejszonej o 50 procent dawce podawanego kontrastu. Aparat z powodzeniem wykorzytywany jest do szczegółowych badań o charakterze profilaktycznym, umożliwiających wczesne rozpoznanie różnego typu chorób, przy ekspozycji na minimalną dawkę promieniowania rentgenowskiego.

W czasie badania pacjent proszony jest o położenie się na ruchomym stole, najlepiej w wygodnej pozycji, gdyż w czasie badania należy pozostać nieruchomym. Stół powoli wsuwa się w kierunku centrum aparatu o kształcie pierścienia. Wewnątrz obudowy znajduje się lampa rentgenowska oraz detektory, które wykonują szybkie obroty wokół pacjenta i zbierają informacje diagnostyczne. W aparacie znajduje się głośnik i mikrofon, które umożliwiają komunikację z pacjentem. W czasie badania pacjent proszony jest o wstrzymanie oddechu po usłyszeniu komendy "proszę nabrać powietrze, zatrzymać, nie oddychać". Czas zatrzymania oddechu niezbędny dla wykonania badania nie przekracza 20 sekund. W trakcie badania może zostać podany środek kontrastowy, którego właściwości pozwalają na dokładniejszą ocenę danego narządu.

Podczas tomografii komputerowej pacjent jest umieszczany wewnątrz ciasnego aparatu, co u niektórych osób może wywoływać stany lękowe. Dlatego tez pacjenci z klaustrofobią powinni poinformować o tym personel pracowni jeszcze przed rozpoczęciem badania.

W zależności od rodzaju badanego narządu, pacjent otrzymuje informacje o sposobie przygotowania się do badania.

Badanie dostarcza dużej ilości obrazów badanego obszaru, które wymagają dalszej obróbki komputerowej i starannej oceny medycznej, co wymaga dłuższego czasu. Wynik badania dostępny jest w postaci opisu słownego oraz wybranych obrazów nagranych na płytę kompaktową (CD) w sposób umożliwiający odtworzenie na komputerze klasy PC z systemem MS Windows XP. Dla pełnej interpretacji uzyskanych informacji bardzo celowe jest określenie celu badania na skierowaniu lub w innych dokumentach medycznych, które należy wziąć ze sobą i udostępnić personelowi medycznemu.

Zakres badań wykonywanych w Pracowni Tomografii Komputerowej:

 • Badanie głowy z kontrastem
 • Koronarografia TK
 • Określenie wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych - CALCIUM SCORE

- wykluczenie choroby wieńcowej serca

- ocena drożności implantów stenów oraz pomostów aortalno-wieńcowych

 • TK serca
 • TK naczyń obwodowych
 • TK aorty
 • Badanie kości i kręgosłupa:

- rekonstrukcja trójwymiarowa,

- badanie chorych z metalowymi stabilizatorami kości: program specjalny,

- badania czynnościowe.

 • Diagnostyka jamy brzusznej
 • Urografia TK - ocena układu moczowego
 • Enterokliza TK - badanie jelita cienkiego
 • kolonografia TK - badanie jelita grubego
 • Diagnostyka miednicy
 • TK klatki piersiowej i śródpiersia

Podstawą do wykonania badania jest ważne skierowanie, które powinno zawierać: pieczątkę jednostki kierującej, pieczątkę lekarza, imię i nazwisko pacjenta, adres zamieszkania, rodzaj badania (kod ICD 9), przebieg choroby, rozpoznanie (kod ICD 10).

Istnieje możliwość wykonania odpłatnych badań TK, przy czym niezbędne jest również skierowanie od lekarza.

PRACOWNIA MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU D - 40, I PIĘTRO

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.