A A+ A++

STREFA AKCJONARIUSZA

STREFA AKCJONARIUSZA

PIERWSZE WEZWANIE

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Działając w imieniu Spółki „MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. z siedzibą w Lubinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 66, 59-301 Lubin wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000049529, NIP 692 10 09 016, REGON 390360673 w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 16 ust. 1. ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019, poz.1798 ze zm.), wzywamy akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Na podstawie złożonych dokumentów sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który zgodnie z uchwałą nr 3 Walnego Zgromadzenia „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 11 września 2020 r. będzie prowadzony przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ulica Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000048901, NIP 526 10 26 828, REGON 010648495.

  • MCZ NP.O.105.2020 WEZWANIE DEMATERIALIZACJA.pdf Pobierz

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.