A A+ A++

KONTRAHENT/Dane pracownika kontrahenta - Klauzule Informacyjne

 • Home
 • RODO
 • KONTRAHENT/Dane pracownika kontrahenta - Klauzule Informacyjne
KONTRAHENT/Dane pracownika kontrahenta - Klauzule Informacyjne

Kontrahent Klauzula Informacja:

UZYSKANIE DANYCH KONTRAHENTA

Informacja wymagana art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danychoraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd “MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest “MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A., z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, numer telefonu 76 84 60 300.
 2. “MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
  iod@mcz.pl
 3. Cele i podstawa przetwarzanie danych osobowych:
 • wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dotyczą dane/przetwarzanie jest niezbędne
  do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczą dane, przed zawarciem umowy
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie realizacji
  i rozliczenia umowy oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń wynikających z umowy.
 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być w szczególności: procesorzy (w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe), ustawowo uprawnione instytucje publiczne w ramach wykonywania przez administratora obowiązków prawnych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, o którym mowa w pkt 5/konieczny do realizacji i rozliczenia umowy/ oraz przechowywane przez okres oraz przechowywane przez okres wynikający z przepisów o przedawnieniu roszczeń oraz przepisów podatkowych.
 3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych*
  (*jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora) – w sprawie realizacji praw należy kontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 1 i 2).
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych  w celu wskazanym w punkcie 3 jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową dopuszczenia do realizacji zadań w ramach umowy. 

W związku ze stosowaniem na terenie „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, także wizerunek osób przebywających na terenie „MCZ” S.A. jest rejestrowany w sposób automatyczny.

 1. Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Dane pracownika kontrahenta - Klauzula Informacja

UZYSKANIE DANYCH PRACOWNIKA KONTRAHENTA

Informacja  wymagana art. 14 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia
o Ochronie Danych Osobowych

Realizując wymogi w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jak również mając na względzie fakt, że prawo do ochrony danych osobowych jest podstawowym prawem każdej osoby, Zarząd “MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest “MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A., z siedzibą w Lubinie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 66, numer telefonu 76 84 60 300.
 2. “MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. powołało Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  z którym można skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:
  iod@mcz.pl
 3. Dane osobowe Pani/Pana dotyczące zostały pozyskane od Pani/Pana pracodawcy.
 4. Przedmiotem przetwarzania są następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, nr telefonu służbowego.
 5. Celem i podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w zakresie realizacji i rozliczenia umowy, której stroną jest Pani/Pana pracodawca, a do realizacji zadań w ramach której została Pani/Pan wskazana/wskazany oraz ewentualna obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń wynikających z tejże umowy.
 6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być w szczególności: procesorzy (w tym podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe), ustawowo uprawnione instytucje publiczne w ramach wykonywania przez administratora obowiązków prawnych.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania,
  o którym mowa w pkt 5/konieczny do realizacji i rozliczenia umowy, w tym udokumentowania czynności z Pani/Pana udziałem/ oraz przechowywane przez okres wynikający z przepisów
  o przedawnieniu roszczeń oraz przepisów podatkowych.
 8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w sprawie realizacji praw należy kontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punkcie 1 i 2).
 9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony Danych Osobowych w wypadku uznania, że Administrator naruszył przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych  w celu wskazanym w punkcie 5 jest dobrowolne, przy czym odmowa podania danych osobowych skutkować może odmową dopuszczenia do realizacji zadań w ramach umowy.

W związku ze stosowaniem na terenie „MIEDZIOWEGO CENTRUM ZDROWIA” S.A. monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa, także wizerunek osób przebywających na terenie „MCZ” S.A. jest rejestrowany w sposób automatyczny.

 1. Wskutek przetwarzania nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Dane pracownika kontrahenta - Klauzula Informacyjna.pdf Pobierz
 • Kontrahent - Klauzula Informacyjna.pdf Pobierz

Ta witryna używa plików cookie
Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, oraz sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć tutaj.
Jeżeli akceptujesz naszą politykę wykorzystywania polików cookie, kliknij: nie pokazuj więcej tego komunikatu.